Pokračování

Vyhlášení soutěže „Za Pokračování počítač“

Výhercem prázdninové soutěže se stává Speciální školy a Mateřská škola, Janovská 122, Litvínov – Janov, 435 42

Velká letní soutěž o notebook, fotoaparáty a další ceny

Až do konce srpna trvá nová soutěž společností AutoCont a Terasoft, zaměřená na školy v projektu "Pokračování". Jednu ze třiceti cen může obdržet každá škola, která podepíše smlouvu o poskytování služeb do 31. srpna 2005. Školy tak získají nejen komplexní zajištění učebny včetně programového vybavení, ale mohou získat i notebook, digitální fotoaparát či například výukový software.

Přehled cen:

Pořadí Cena
1. místo Notebook
2. místo Digitální fotoaparát
3. místo Digitální fotoaparát
4. místo SW Terasoft dle vlastního výběru
5. místo SW Terasoft dle vlastního výběru
6. místo SW Terasoft dle vlastního výběru
7. místo USB disk
8. místo USB disk
9. místo Odborná publikace + dárkový balíček
10. místo Odborná publikace + dárkový balíček
11. místo Odborná publikace + dárkový balíček
12. místo Odborná publikace + dárkový balíček
13. místo Odborná publikace + dárkový balíček
14. místo Odborná publikace + dárkový balíček
15. místo Odborná publikace + dárkový balíček
16. místo Odborná publikace + dárkový balíček
17. místo Odborná publikace + dárkový balíček
18. místo Odborná publikace + dárkový balíček
19. místo Odborná publikace + dárkový balíček
20. místo Dárkový balíček
21. místo Dárkový balíček
22. místo Dárkový balíček
23. místo Dárkový balíček
24. místo Dárkový balíček
25. místo Dárkový balíček
26. místo Dárkový balíček
27. místo Dárkový balíček
28. místo Dárkový balíček
29. místo Dárkový balíček
30. místo Dárkový balíček

Informace o soutěži můžete získat také ze Soutěžního řádu.

Základní informace o "květnových dotacích"

V květnu letošního roku podepsala ministryně školství Petra Buzková metodický pokyn, který, mimo jiné, upravuje i financování HW vybavení škol. Tento typ financování je nyní souhrnně nazýván "květnová dotace".

Tyto dotační prostředky jsou určeny šesti skupinám škol. Z pohledu projektu Pokračování se pak dotýkají hlavně malých zelených škol (do 150 žáků) a škol sloučených. Samotný metodický pokyn totiž umožňuje využít dotace na úhradu služeb zajišťujících provozuschopnost ICT infrastruktury. V praxi to znamená, že školy mohou získané finanční prostředky použít nejen na nákup nového vybavení, ale i k úhradě služeb společnosti AutoCont či jiného externího dodavatele.

Tzv. zelené školy, které měly k září tohoto školního roku méně než 150 žáků mají nárok na dotaci 20000,- Kč. Výše dotace u sloučených škol je určena na 140,- Kč na žáka denního studia. Podmínkou využití dotace je 30% spoluúčast školy. Žádost o dotaci je nutno podat do 12. června!

Další podmínkou pro čerpání dotace je využití "centrálního připojení" k internetu. To bude zajišťovat MŠMT ve spolupráci se společností Český Telecom. Připojení bude hrazeno centrálně z prostředků ministerstva. V praxi by tedy mělo do konce roku dojít u všech škol, u kterých to technické podmínky dovolí, k přechodu na broadbandové připojení a zároveň k navýšení rychlosti.

Bližší informace o dotacích včetně popisu žádostí a jednotlivých podmínek naleznete na stránkách Unie školských asociací CZESHA. Pro dotazy související s dotacemi má zvláštní linku i MŠMT.

Nabídka výukových titulů TERASOFT - balíček služeb OPTIMUM

Zajímá vás, jaký software si můžete vybrat v rámci balíčku služeb OPTIMUM? V tomto článku naleznete kompletní přehled a navíc i připravované programy pro školní rok 2005/06.

NABÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ ZAUJALA TÉMĚŘ 70 % ŠKOL

Přes dvě třetiny tzv. "zelených" škol chtějí podle průzkumu Unie školských asociací CZESHA pokračovat ve spolupráci se společností AutoCont. 14 % škol zatím není rozhodnuto jakým způsobem zajistí fungování své výpočetní techniky po ukončení centrálního financování a 18 % škol nabídky využít nechce. Více informací o celém průzkumu na webu informační podpory Unie CZESHA.

Najděte si svého Regionálního managera

Na stránkách www.indos.cz máte nyní možnost vyhledat si regionálního managera, který navštíví Vaší školu. Stačí vám jen znát REDIZO školy (devítimístné číslo začínající "6") a zadat ho do aplikace na adrese http://www.indos.cz/rem.

Prezentace ke stažení

Pokud jste nestihli seminář ve svém kraji nebo si chcete ještě jednou v klidu projít prezentace z tohoto semináře, máte možnost. Všechny prezentace si můžete stáhnout ve formátu PDF (velikost 1,1 MB).

Smlouvy projektu Pokračování

V tomto článku naleznete finální podobu smluv týkajících se projektu Pokračování (Smlouva o poskytování služeb a Kupní smlouva). Ředitelé škol tak mají možnost přečíst si všechny potřebné dokumenty ještě před příchodem Regionálního managera.

Nabídka POKRAČOVÁNÍ - komplexní péče o Vaše počítače

Zajímají vás informace o komplexní nabídce péče o Vaše počítače? Právě v tomto dokumentu máte možnost přečíst si vše, co potřebujete vědět.

Možnosti rozšíření počítačů o interní zařízení

Od začátku roku 2005 je možné při dodržení stanovených pravidel provádět rozšiřování pracovních stanic.

Služby generálního dodavatele pro zelené školy do 31.8.2005

Projekt Internet do škol, oficiálně nazvaný projekt PIII – Infrastruktura, je součástí programu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Od roku 2001 se jej účastní cca 3620 škol, vybraných Ministerstvem školství.

Ukončení projektu "Internet do škol"

V tomto článku naleznete základní informace o ukončení projektu "Internet do škol" ve shodné podobě, v jaké byly prezentovány Unií školských asociací CZESHA v Učitelských novinách.

Anketní dotazník 2004

Pokud vás zajímají okomentované výsledky anketního průzkumu, který proběhl v červnu 2004, naleznete je v tomto článku.


( strana 1 z 1 ) ( celkem článků: 13)