Články autora Tomáš Macík

Semináře pro ředitele škol

V první polovině října proběhnou již dříve avizované semináře určené pro ředitele škol a to za povinné účasti REM. Přinášíme bližší informace k těmto seminářům.

Harmonogram projektu iDva

V tomto článku naleznete harmonogram následujících činností v projektu iDva.

Dotazníky ze seminářů

Zpracované dotazníky ze seminářů pro ředitele zelených škol.

Prodloužení lhůty splatnosti faktury za služby za první čtvrtletí 2006

Naše společnost se na základě zvážení finančních možností škol na začátku kalendářního roku 2006 rozhodla podpořit školy využívající naše služby. Nabízíme školám prodloužení lhůty splatnosti faktury za první čtvrtletí 2006 do konce měsíce června 2006.

Oznámení změny názvů škol – vyloučení chyb při fakturaci za čtvrté čtvrtletí 2005

Připravujeme fakturaci služeb za čtvrté čtvrtletí roku 2005 pro více než 2100 škol. Snažíme se pro školy zajistit bezchybnou fakturaci, proto vás žádáme o nahlášení změny fakturačních údajů školy (např. změna názvu organizace dle zřizovací listiny školy).

Semináře Microsoft a partneři pro školství

Rádi bychom Vás informovali o možnosti přihlášení k účasti na jednodenních krajských seminářích Microsoft a partneři pro školství a podrobném programu.

Vyhlášení soutěže „Za Pokračování počítač“

Výhercem prázdninové soutěže se stává Speciální školy a Mateřská škola, Janovská 122, Litvínov – Janov, 435 42

Test - Dopis na školy - září

Na školy byl zaslán dopis, který popisuje školám jak mohou ještě dodatečně podepsat smlouvu o poskytování služeb během září a zajistit si tak bezproblémový provoz do konce kalendářního roku 2006. V tomto článku naůleznete přesné znění tohoto dopisu.


( strana 1 z 1 ) ( celkem článků: 8)